Västra Götalandsregionen väljer Halon; effektiviserar och att höjer säkerheten för intern och extern digital kommunikation (Swedish PR)

Halon Security AB, Sveriges ledande epostsäkerhetsföretag vinner förtroende hos Västra Götalandsregionen och implementerar IT-säkerhetslösning för organisationens 50 000 anställda. Implementeringen innebär således säkrare e-postkommunikation både internt och externt.

Västra Götalandsregionen väljer nu att effektivisera och höja säkerheten för e-postkommunikationen. Organisationen arbetar inom hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafik och har över 50 000 anställda. Västra Götalandsregionen har ca en miljon inkommande e-brev varje vecka och e-post är en av de viktigaste funktionerna för organisationens interna och externa kommunikation. Kravet på säkerhet för kommunikationsmedlet är därför extremt högt och det tekniska skyddet måste uppfylla alla rekommendationer från myndigheter och PUL, något som Halon Security gör. Västra Götalandsregionen har genom ATEA köpt e-post säkerhetslösningen från Halon Security.

– Vi är väldigt stolta över att Västra Götalandsregionen väljer vår e-postsäkerhetslösning, efter att de utfört en rad tester där det visat sig att Halon Security möter de kraven som ställs från offentlig sektor. Vårt gedigna arbete med teknik så som DMARC, som stoppar bedrägeriförsök – sk phishing, ger användaren den trygghet de behöver, säger Peter Falck, VD på Halon Security i Sverige.

Effektiviseringarna som Västra Götalandsregionen nu genomgår för digital kommunikation innebär att administrationen minimeras vid behandlingen av skräppost. Organisationens tekniska driftmiljö är av naturliga skäl komplex, den ställer stora krav på flexibiliteten på e-postsäkerhetslösningen och administrationen av e-postsäkerhetssystem för en sådan miljö är oftast omfattande.

”Om man väljer rätt lösning finns det istället pengar att spara, menar Peter Falck. Varje anställd spenderar många timmar i månaden på att leta efter e-post i spamfilter, något som kostar både små och stora företag eller organisationer mycket pengar, tillägger han.”

Halon Security är det första och det enda IT-säkerhetsföretaget som på användarens egen server, kan erbjuda tekniken som minimerar bedrägeriförsök – ”phishing” Tekniken som heter DMARC bygger på att minska förekomsten och att stoppa e-post av denna karaktär, redan innan dem når mottagaren. Risken för att ens öppna dessa brev således minimeras och dem finns heller inte att hitta i något spamfilter, som höjer säkerheten ytterligare.

Download printable version in Swedish.